Březen 2007

rekordy po druhé

29. března 2007 v 19:44 | Claudia Imperium |  **zajímavosti
Nejstarší geologický útvar Kralup patří do éry starohorní (proterozoické), která je od nás vzdálena 570 až 1800 miliomů let. Proterozoikum se táhne od Prahy ke Kralupům (skály podél trati), v Kralupech samotných se však noří pod mladší karbonské a křídové uloženiny. Vystupuje na povrch na několika místech u Minic, např. u minického hradiště a u kladenské silnice. Minická skála u kladenské silnice proti údolí "Rusavky," tvořená svrchnoproterozoickými bazickými vyvřelinami, je od roku 1986 státem chráněnou přírodní památkou.

Nejstarší prehistorická památka na osídlení kralupského prostoru je ze 4.tisíletí před Kristem, tedy stará 6000 let. Je to krásná zdobená nádoba patřící do kultury vypíchané keramiky z mladší doby kamenné-neolitu. Výzdoba je provedena řadou vpichů pomocí kostěnných kolků. Je uvedena v knize známého archeologa A.Stockého "Čechy v době kamenné." Drobnější keramika (střepy),jsou však ještě staršího data.

Nejstarší církevní památkou je zřejmě kostel sv.Jakuba Většího v Minicích. Dochovaný písemný záznam o tomto původně gotickém kostelíku je z roku 1352. Kostel je však starší, jak prokázaly poslední výzkumy. Jako každá středověká stavba byl několikrát přestavěn, a každá přestavba mu vtiskla jiný ráz. Poslední úprava z roku 1888 je neorenezanční. V současné době se nachází v etapě nákladných oprav.

Nejstarší paleontologický nález nesoucí název Kralup, patří diluviálnímu štíru, jehož otisk nalezl v Kralupech profesor Antonín Frič (1832 - 1913). Jeho vědecký název je Isobuthus Kralupensis.

Nejstarší historickou památkou je zápis o vsi Kralupy z roku 1253, kdy Václav I. věnoval ves Kralupy nově ustanovenému Řádu křižovníků s červenou hvězdou. Tomuto řádu patřily Kralupy s několika krátšími přestávkami až do roku 1848. Tato církevní vrchnost měla své kanceláře na Tursku, kam chodili pro příkazy kralupští poddaní. Cesta z kralupské návsi na Tursko přes Hrombabu se zachovala dodnes. Je to ulice Na Horkách v Podháji a dále úvozová cesta k Nehošti. Mnohem starší zakládací listina kláštera břevnovského, podepsaná knížetem Boleslavem II., se zmiňuje o Kralupech již v roce 993. O její pravosti však nepanuje jistota.


Nejstarší pamětní deska. V Kralupech je několik pamětních desek, které připomínají památné události nebo význačné osobnosti. Nejstarší pamětní deskou je zřejmě deska umístěná nad vchodem mikovického mlýna z roku 1691. Je téměř metr dlouhá a čtyřicet centimetrů široká. Nápis na ní hlásá, že budova mlýna byla postavena v roce 1691 za vlády Filipa Viléma falckraběte z Neuburgu.

Nejstarší obytnou budovou bude pravděpodobně Jodlův dům. Nachází se vedle budovy Městské knihovny. Pamětní deska na barokním štítu hlásá, že se zde narodil 28.ledna 1791 žák Dobrovského prof.Jan Křest.Jodl Kralupský. Jodlové zde žili od 17.století. Dům má od roku 1771 čp.16.

Nejstarší tovární budovy jsou v prostoru kralupského lihovaru, hned proti dráze. Lihovar byl sice založen až v roce 1913, ale převzal budovy od dříve postavené chemické továrny Jana Jordána. Ta byla jako první průmyslový podnik Kralup postavena v roce 1857. Původní budovy z režného zdiva jsou v blízkosti nádraží.

Nejstarší vodárna je rovněž na území kralupského lihovaru. Je z minulého století a připomíná středověký hrad. Sloužila původně "Rakouskému spolku pro lučební a hutní výrobu."Voda se do ní čerpala z vlastní studně. Je přímo proti nádraží vedle továrního komínu.

Nejstarší kralupská škola stojí dodnes naproti Městské knihovně.Tato přízemní budova postavená za posledního kralupského rychtáře Františka Berana v roce 1867 má čp.68 a sloužila až do doby, kdy byla postavena mnohem prostornější budova na protější straně ulice. Od roku 1883 se stává z první kralupské školy radnice.

Nejstarším kralupským křížem je křížek rychtáře Antonína Slabého, postavený na křižovatce pěti kralupských cest v roce 1809. Dnes je umístěný v blízkosti původní křižovatky polních cest proti pohřebnímu ústavu v ulici Generála Klapálka. Je ve špatném stavu a jako vzácná památka nutně vyžaduje odborné restaurování.

Nejstarší sochou je socha sv.Jana Nepomuckého u minického kostela. Socha stála původně v jihozápadním rohu hřbitova, který se rozkládal kolem kostela. Byla postavena vlastním nákladem minického faráře Josefa Karaysla v době kanonizace Jana Nepomuckého, tedy v roce 1729. Nyní je socha rozebrána a sv. Jan Nepomucký je bez hlavy a bez zajímavého chronogramu, kdysi vytesaného do desky.

Nejstarší lokomotiva na kralupském nádraží, či lépe řečeno v v prostoru lokomotivního depa, je parní stroj číslo 422 002 pietně postavený na kamenném podstavci. Lokomotiva už dávno dosloužila. Je to tzv. tendrovka. Vozila si vodu s sebou v postraních nádržích vedle kotle. Pobrala kolem 5 m3 vody. Měla výkon 520 koní, 4 hnací nápravy a maximální rychlost 50 km/hod. Po straně uložené parní válce mají různou velikost. Nízké pořadové číslo 002 značí, že se jedná o druhý výrobený stroj danné řady. Je asi z roku 1907.

Nejstarší strom najdeme přímo v Kralupech na Masnerově stezce před domem čp.664 u Zákolanského potoka. Je to topol bílý má obvod 4,5 metru a stáří téměř 200 let. Mnohem starší je však dub letní na pravém břehu Vltavy "Na Strachově." Jeho stáří se odhaduje na 350 let. Takto starých dubů je zde několik. Všechny uvedené stromy jsou přírodní památkou chráněnou státem.

Nejstarší obraz Kralup je z roku 1857. Autorem obrazu je Eduard Herold. Byl to patrně Němec, protože přímo na obrazu je napsáno "Moldauthal bei Kralup und Mühlhausen" a pod tím (Steikohlen und Kreideformation). Je to skutečně pohled na vltavské údolí s Kralupy a vzdálenou Nelahozevsí. Záběr na kralupské údolí je od jihu, pravděpodobně z minického kopce. Středem obrazu se vine násep s jednokolejnou drahou, která končí v tunelu. Nad drahou je zcela holý Hostibejk a dále pokračují skalní útvary k Nelahozevsi. To jsou ony kamenouhelné a křídové útvary, jak je uvedeno v závorce. V místě dnešního sídliště "Hůrka" se vypíná malá strmá hora, tedy h

Tutsiové, žijící v africké Rwandě a Burundi, patří mezi nejvyšší lidi. Muži jsou v průměru vysocí 195 cm a ženy 178 cm. Opačně jsou na tom Mbutiové: muži z tohoto středoafrického kmene měří v průměru 137 cm a ženy 135 cm.

Nový komentář

Rekordy

29. března 2007 v 19:42 | Claudia Imperium |  **zajímavosti
Nejmenší kniha na světě má 24 stran a rozměry 2,4 mm x 2,9 mm. Najdete v ní obrázky a jejím autorem je Josua Reichert.

Nejprestižnější hokejovou klubovou trofej: Stanley Cup nejvíckrát vyhrál tým Montreal Canadiens. Jeho hokejisté ho nad hlavu zvedali celkem 24krát, a to v letech: 1916, 1924, 1930-31, 1944, 1946, 1953, 1956-60, 1965-6, 1968-9, 1971, 1973, 1976-9, 1986, 1993. Finále přitom hráli celkem 32krát

Tenisového turnaje ve Wimbledonu se nejvíckrát zúčastnil Brit Arthur William Charles "Wentworth” Gore. Celkem zde hrál 35krát mezi léty 1888 až 1927. Při svém posledním turnaji mu bylo 41 let

Nejvyšší hora světa je Mount Everest. Měří 8 848 metrů a zformovala se před 60 milióny let. Jméno nese po siru Georgi Everestovi.

Nejhlubší jezero na světě je Bajkal na Sibiři. Je hluboké 1 637 metrů. Také jde o jeden z nejstarších zdrojů sladké vody, protože bylo vytvořeno před 20 až 25 miliony let. V jezeru je pětina celosvětových zásob povrchové sladké vody. Jezero zabírá plochu 31 500 čtverečních kilometrů.

Největší teplotní rozdíl během jednoho dne je 56 °C. Byl naměřen v noci z 23. na 24. února 1916 v Browningu (Montana, USA), kdy teplota klesla z +7 na -49 °C.

Mezi léty 1964 a 2001 spadlo na meteorologické stanici Quillagua v poušti Atacama ročně pohých 0,5 mm srážek, což představuje půl litru na metr čtvereční.

Zhruba před 18 tisíci lety došlo v pohoří Altaj k protržení jezera, které bylo zahrazeno ledovcem. Jezero, které povodeň vytvořila, bylo dlouhé 120 kilometrů a hluboké 760 metrů.

Jon Brower Minnoch vážil 635 kilogramů. Protože mu hrozilo riziko smrti, dokázal zhubnout na 216 kilogramů, což činí pokles váhy 419 kilogramů za 16 měsíců.

Američanka Vivian Wheelerová utrpěla šok ze smrti své matky. Poté jí narostly vousy dlouhé 27,9 cm.

Nejužší ženský pas má Cathie Jungová (38 cm). Již přes dvanáct let nosí každý den korset.

Tetování na těle Toma Lepparda ze Skotska zabírají 99,9 %. Tetování nemá jen v uchu a mezi palci.

"Oficiálním" největším hřbitovem na světě je Ohlsdorfský hřbitov v německém Hamburgu. Zabírá plochu přes 400 hektarů a je v provozu od roku 1877. Ke konci roku 1996 zde bylo pohřbeno 982 117 lidí a proběhlo zde 413 589 kremací.

Největší knihovna na světě je Library of Congress (knihovna kongresu USA) ve Washingtonu. Náruživý čtenář v ní najde zhruba 119 000 000 knih. Poličky zabírají 853 kilometrů.

Největším neobydleným zámkem na světě je Windsor ve Velké Británii.

Nejrychlejší suchozemský pták je pštros Struthio camelus, který dokáže i se svou váhou 136 kg běžet rychlostí 72 kilometrů v hodině.

V květnu 1987 vytvořila kožatka Dermochelys coriacea u Panenských ostrovů rekord, když se potopila do hloubky 1 200 m.

Nejtěžší hlávku zelí vypěstoval v roce 1989 Bernard Lavery of Llanharry z Velké Británie. Obr vážil 56,24 kilogramu.

Nejhlubší kořeny byly změřeny u jednoho druhu fíkovníku v Jižní Africe. Sahají do hloubky 120 metrů pod zemí.

Nejrychleji rostoucí rostlinou je bambus. Bylo naměřeno, že dokáže vyrůst 93 centimetrů za jediný den, což odpovídá rychlosti 0,00003 kilometrů za hodinu.

Největší ovocný sad se nachází v Brogdale ve Velké Británii. Je zde přes 4500 ovocných stromů, z toho asi 2300 jabloní a 400 hrušní.

Sevřelo se..

27. března 2007 v 18:24 | Claudia Imperium |  **má poezie

Slyšíš tlukot srdce
v mlze ticha klidného
slyšíš poslední vzdech
v námraze cudnosti.
Ptáš se,zda smrt bolí
a já ti kývla,
bolestně jsem sevřela pěst
a sevřela rty
řekla jen "už"
a tiše povolila dlaň..
Sevřela se hruď
sevřelo se srdce